لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد گیلانغرب 

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد واحد گیلانغرب به شرح ذیل می باشد:

کاردانی پیوسته:

 • حسابداری
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی
 • الکترونیک – الکترونیک عمومی
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
 • نقشه کشی معماری – معماری
 • نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته:

 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی فنی برق
 • نرم افزار کامپیوتر
 • معماری
 • کاردانی فنی شهرسازی
 
 

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد گیلانغرب 

در این بند از مطلب می خواهیم لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد واحد گیلانغرب را برای شما علاقمندان تحصیل در این دانشگاه ارائه دهیم.

کارشناسی پیوسته:

 • حقوق
 • مهندسی عمران
 • مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته: 

 • آموزش زبان انگلیسی
 • حسابداری
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی اجرایی عمران