درباره من

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب

دستاوردها

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب

هدف من

ما تلاش می کنیم که با بهترین روش مطالب علمی را به  دانشجویان بیاموزیم تا آینده را بهتر بسازیم

آقای دکتر
استاد ریاضی